اموزش خواندن نماز

اموش نماز برای دوره ابتدایی

اموزش اذان واقامه     جلسه اول اذان            تمرین اموزش نماز 

تمرین ذکرهای رکوع وسجده  

                    ذکر قنوت ورکوع وسجده و.     رکعت دوم نماز

 

اموش نماز برای دوره ابتدایی قسمت دوم

تمرین ذکر قنوت ورکوع وسجده    نماز سوم ابتدایی درس ده  

                                  نماز درس یازده سوم ابتدایی    درس سیزد  

     درس پانزده       پرسش وپاسخهای درس

ارسال شده در : 1401/8/22 - 12:22:34

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد