جدیدترین محصولات

جدیدترین اخبارنخست

ما از سال 1355 به آموزش نجات غریق پرداخته ایم، نخست، تعلیم نجات فیزیکی، سپس در سال 1374 آموزش های تخصصی زیست شناختی و علوم مدیریت امداد و نجات. همچنین در مجامع مختلف و مراکز آموزشی دانشگاه ها، آموزش و پرورش، شهرداری، کارکنان سپاه پاسداران، کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان به این امر اشتغال داشته ایم. ما مدرس بین المللی مورد تایید فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران هستیم. تنها مرکز آموزش نجات غریق، غواصی و شنا های امداد و نجات، کمک های اولیه و CPR تخصصی در حوادث غرق شدگی در استان خراسان رضوی و همچنین مدرس مسائل ایمنی در آب هستیم. افتخار میکنیم که منجی غریق، سر منجی و راهنمای نجات غریق استان هستیم. کارشناس مسائل حقوقی حوادث منجر به غرق شدگی و یا نزدیک به آن مطرح شده در دادگستری هستیم. =    برخی از کلاس هائی که ما آموزش میدهیم:   آموزش نجات غریق، غواصی با اعطای گواهینامه فدراسیون نجات غریق، امداد و نجات در آب، کمک های اولیه، احیای قلبی ریوی برای امدادگران حرفه ای، مدیریت تزریق آدرنالین و بیماریهای خونی، پیشگیری از بیماری های مسری. کلاس ها کاملا پاسخگوی نیاز های استان می باشند. حتی مباحث علمی دانشگاهی را در خود جای می دهند. کارشناسان ما معمولا همه سطوح آموزش شنا را نیز تدریس میکنند، ولی یکی از مطلوب ترین خواسته های ما آموزش شنای پایه است. این کلاس برای شناگران کاملا مبتدی برنامه ریزی شده است – شامل افرادی که هرگز به استخر ها مراجعه نکرده اند یا حتی می ترسند وارد استخر شوند


ارسال شده در : 1390/1/10 - 07:27:44

اموزش قران حفظ

برای مروجین قران هیئتها ومساجدواموزشگاهای قران این سایت بنام خودشان ثبت ورایگان اهدامیگردد

آموزش های حفظ قسمت اول

ناس   سوره فلق       اخلاص   سوره المسد    سوره نصر  سوره کافرون   سوره کوثر     سوره ماعون   سوره ماعون دو      سوره

قریش        فیل    همزه دو      عصر        سوره تکاثر     سوره تکاثر دو     سوره القارعه    سوره القارعه2       سوره القارعه سه    

سوره عادیات      سوره عادیت دو    سوره عادیات سه    سوره زلزال    زلزال دو   سوره بینه     بینه دو     بینه سه     بینه چهار    

سوره قدر   سوره علق    علق دو     سوره علق سه   سوره تین    تین دو      سوره انشراح      انشراح دو     سوره ضحی   ضحی دو

سوره لیل    سوره لیل دو    لیل سه    لیل چهار   سوره شمس    سورهشمس دو    شمس سه   سوره بلد  سوره بلددو  سوره

بلد سه  سوره بلدچهار      سوره فجر سوره فجردو     فجر سه      فجر چهار    فجر پنجم    فجر شش   فجر هفت     

اموزش حفظ قران قسمت دوم

سوره غاشیه     غاشیه دو    غاشیه سه   غاشیه سوم   غاشیه چهارم    غاشیه پنجم   سوره اعلی   اعلی دوم    سوره اعلی سوم

سوره اعلی چهارم    سوره طارق    سوره طارق دوم     طارق سوم

 


ارسال شده در : 1401/2/17 - 12:00:11

اموزش روخوانی قران

برای مروجین قران هیئتها ومساجدواموزشگاهای قران این سایت بنام خودشان ثبت ورایگان اهدامیگردد

ل

اموزش روخوانی قران

درس اول    درس دوم     درس سوم      درس چهارم     درس پنجم    درس ششم      درس هفتم     درس هشتم     درس نهم

درس دهم     درس یازدهم      درس دوازده     درس سیزدهم     درس چهاردهم     درس پانزدهم      درس شانزدهم 

درس هفدهم   درس هجدهم   درس نوزدهم    در بیستم    درس بیست یک   درس بیست دو      درس بیست سه

درس بیست چهار    درس بیست پنجم   درس بیست شش    درس بیست هفت     درس بیست هشت تکراری 

درس بسینه تکرار   درس سی    درس سیو یک تکرار   درس سیو دو       درس سیوسه       درس سی چهار   درس سیو پنج 

درس سیوشش

 


ارسال شده در : 1401/2/17 - 12:02:03

اموزش قران تجوید

اموزش خواندن نماز

اموش نماز برای دوره ابتدایی

اموزش اذان واقامه     جلسه اول اذان            تمرین اموزش نماز 

تمرین ذکرهای رکوع وسجده  

                    ذکر قنوت ورکوع وسجده و.     رکعت دوم نماز

 

اموش نماز برای دوره ابتدایی قسمت دوم

تمرین ذکر قنوت ورکوع وسجده    نماز سوم ابتدایی درس ده  

                                  نماز درس یازده سوم ابتدایی    درس سیزد  

     درس پانزده       پرسش وپاسخهای درس


ارسال شده در : 1401/8/22 - 12:22:34

آگهی


پایگاه های پیشنهادی

تصاویر


اوقات شرعی

آب و هوا